Archive for the ‘atac’ Category

Obnovlenie reacţionează dur la atacurile smirnoviste

La 4 decembrie 2009, Consiliul Central al Partidului Republican Obnovlenie/Renovarea, ai cărui membri deţin majoritatea mandatelor în Consiliul Suprem, au format o facţiune parlamentară cu acelaşi nume şi au adoptat o declaraţie din care redăm cîteva fragmente semnificative: “Bazat pe recenta hotărîre a membrilor Parlamentului nistrean şi ai grupurilor de sprijin a preşedintelui Smirnov, s-a constituit, la 18 noiembrie 2009, printr-un acord de compromis, Comisia comună de redactare a unei versiuni acceptate a Constituţiei RMN. Cu toate acestea, forţele politice obediente preşedintelui Smirnov continuă practic să colecteze semnături în sprijinul referendumului iniţiat de acesta şi să deruleze o polemică agresivă împotriva deputaţilor din Transnistria şi a Consiliului Suprem, efectuată inclusiv printr-o serie de ziare şi posturi radio-tv. Această situaţie dă motive forţelor reformiste să considere că acel compromis din 18 noiembrie este utilizat de grupurile conservatoare pro-smirnoviste, reunind uneori nu mai mult de cîteva zeci de oameni, ca un fel de „Time Out” (pauză, n.n.) pentru pregătirea şi punerea în aplicare a blocării acţiunii constructive a parlamentarilor reformişti. Transnistrenii sînt supuşi în mod regulat la diferite tipuri de declaraţii agresive în presă, precum şi la atacuri împotriva figurilor politice proeminente din Rusia, dar şi a funcţionarilor bisericii, în general, împotriva tuturor celor ce spijină pe reformişti. Timp de aproape 8 luni am văzut cum o serie de forţe politice au provocat acţiuni care demonstrează existenţa unui plan negativ şi sumbru menit să provoace tensiuni şi intoleranţă. Impresia concretă este că reprezentanţii acestor forţe au primit „undă verde” în drumul lor spre mass-media de stat, care funcţionează pe banii contribuabililor, dar fac o reclamă zgomotoasă în favoarea cercurilor pro-smirnoviste. Constructivismul, cultura politică şi cunoştinţele care pot fi utilizate ca abordînd obiective publice specifice, manifestate de Obnovlenie/Renovarea de meritele figurilor publice au determinat ca aceştia să invite toate forţele politice conştiente ale republicii, de a se opune acestor forţe retrograde. În cadrul principiului constituţional stabilit la Comisia de reconciliere Partidul Republican Obnovlenie a exprimat clar care sînt principiile de bază ale reformei constituţionale care să asigure echilibrul puterilor şi controlul echilibrului de forţe care să îmbunătăţească eficienţa şi transparenţa guvernului. Noi credem în principiile şi normele dreptului internaţional şi dorim dezvoltarea în cadrul Comisiei constituţionale a unui model de Constituţie care să garanteze eficientizarea următoarele instituţii democratice: – alegerea de către popor a şefilor administraţiilor publice locale la sate, oraşe, raioane; – introducerea unui guvern eficace, care să fie răspunzător în faţa poporului, preşedintelui şi al Consiliului Suprem (parlamentul); – responsabilizarea administraţiilor locale cu puterea reală financiară şi economică şi investirea cu autoritatea de a aborda toate aspectele presante locale cu care se confruntă cetăţenii; – stabilirea de garanţii constituţionale pentru adîncirea democraţiei, care să se asigure, inclusiv prin introducerea de restricţii privind numărul de mandate prezidenţiale, la fel cum este stabilit în Rusia şi în multe alte ţări. Consiliul Central al Partidului Republican Obnovlenie consideră că este foarte importantă realizarea şi sporirea transparenţei şi eficienţei guvernului, pentru a se asigura rezolvarea tuturor problemele reale ale cetăţenilor. Noi credem că doar un dialog constructiv şi o acţiune pozitivă vor produce rezultatele aşteapte de transnistrieni. Stabilitatea, securitatea şi siguranţa cetăţenilor sînt elementele unui stat puternic!” Adoptat la reuniunea Consiliului Central al Partidului Republican Obnovlenie/Renovarea la 04.12.2009.
(Sursa:
http://obnovlenie.info/news)