Archive for the ‘Bursa Monetară’ Category

Rubla transnistreană la 15 ani

În august 2009, unitatea monetară din Transnistria, rubla nistreană, a împlinit 15 ani, informează agenţia Novîi Reghion. Pentru Banca Republicană Nistreană (BRN), acest scurt răstimp a fost o foarte bogat în emisie monetară, reglare de cursuri şi emisiuni de medalii jubiliare. La început, după proclamarea unilaterală a independenţei, au circulat rublele fostei Uniuni Sovietice pe care s-a aplicat un mic timbru cu efigia generalului Suvorov, RMN fiind pînă în 1992, singura zonă din fosta URSS, în care rubla sovietică a fost acceptată ca mijloc de plată şi de schimb. Din toate colţurile fostei URSS a fost adusă în Transnistria o mare cantitate de bancnote vechi sovietice, dar care au creat şi multe probleme. Şi la acestea s-a recurs, pentru a proteja piaţa internă de amploarea necontrolabilă a afluxului monetar, conducerea BRN a decis o marcare specială. Se lipea acel timbru cu chipul lui A. Suvorov, fiecare valoare corespunzînd unei anumite mărci de culoare. Din cauza absenţei unei mase monetare metalice, paradoxal, pentru cîţiva ani, telefoanele publice au funcţionat fără bani, tonul venind la ridicarea receptorului, iar troleibuzul ce lega Bender (Tighina) de Tiraspol era gratuit. În 1994, s-a decis emisiunea de monedă proprie, rubla transnistreană. O scurtă perioadă de timp, aceasta s-a numit “cupon”. Acestea au avut un aspect ceva mai atractiv şi forme incipiente de protecţie împotriva falsificării. Ele au păstrat pe avers aceeaşi imagine a comandantului militar rus, A Suvorov, ca un simbol al onoarei militare şi a legăturilor dintre Rusia si Nistrenia.
Autorităţile din Moldova din acei ani au făcut totul pentru a împiedica livrarea de cupoane la Tiraspol, ele fiind fabricate în Federaţia Rusă. A fost nevoie de intervenţia personală a preşedintelui Rusiei, Boris Elţîn, ca toate problemele de livrare de cupoane să se rezolve. În 1994, a fost introdusă prima rubla nistreană. Pe bancnota de 1000 ruble era ilustrat A. Suvorov, iar pe cea de 50000 ruble, era imaginea Hatmanului ucrainian, Hmelnitski. Apoi, au apărut bancnotele proprii, cu valori de 1, 5, 10, 25, 50 şi 100 ruble. Piaţa s-a adaptat repede la noile raporturi de preţuri, populaţia avînd încredere în rubla transnistreană care a fost, la acel moment, una dintre cele mai importante realizări ale reformei monetare. Tot de atunci, au fost introduse primele monede comemorative cu valori de 25 şi 50 ruble, emise cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a republicii. În anul 2000, s-au emis primele monede mici, cu valori de 1, 5, 10 de copeici din aliaj de cupru-nichel. Mai târziu, în circulaţie au fost introduse, din aliaj de cupru-zinc, de 25 şi 50 copeici.
Primele monede comemorative din argint au fost emise în 2001. Una dintre primele emisii a fost o serie de monede “Oameni Remarcabili din Transnistria”, începută cu imaginea unui om de ştiinţă renumit, academicianul Nikolai Zelinsky. Cu acest an începe şi perioada modernă, de maturitate, a monedelor comemorative nistrene. Aceste monede comemorative sînt foarte populare în lume, nu numai pentru numismaţi, şi sînt căutate de numeroşi amatori. Mare parte din tirajul fiecărei emisii ia drumul Bursei Numismatice şi Monetare de la Berlin, unde sînt achiziţionate în foarte scurt timp. Preţul minimal pentru o medalie jubiliară este de 300 de euro. Ele sînt excepţional realizate artistic, iar unele dintre acestea au primit premii pentru înaltă calitate si design. Un exemplu este moneda din seria “Transnistria – regiune căzacească”, imagine «Stamps Kosh loial Cossacks». Cele mai recente monede unice includ o serie de monede de la Jocurile Olimpice de la Beijing. Monedele de argint sunt acoperite cu smalţ de culoare şi una dintre ele are imaginea unui dragon, cu ochi de granat roşu, executat în aur pe o suprafaţă de argint. Monedele transnistrene participă frecvent la expoziţii ca “Best money of CIS”, în ţările baltice, în Rusia. Numeroase articole despre ele apar în pagini din Occident, în ziare şi cataloage de specialitate din lume. Secţiunile de monede comemorative emise în RMN se găsesc în “Catalogl Monede Krause” (Statele Unite), “Catalogul Institutului de Cercetare monetară şi valutară”, Huston (SUA), dar şi în ediţii franceze şi germane.
În 2004, au fost introduse noi bancnote în circulaţie, cu valori de 200 şi 500 ruble cu efigia împărătesei Ecaterina a II-a. Gradul de protecţie a bancnotelor, precum şi designul lor, nu este sub nivelul altor valute din lume, ele primind aprecieri atît din Rusia, cît şi din Vest, de la numeroşi experţi. La 18 noiembrie 2005, Transnistria îşi deschide propria Curte Monetară. O dată la cinci ani, băncile centrale din lume îşi actualizează seriile de protecţie şi îşi îmbunătăţesc caracteristicilor propriilor emisii. În urma acestei experienţe, BRN produce bancnote aflate în circulaţie, modificate şi modernizate în 2007, cu valori de 1, 5, 10, 25, 50 şi 100 ruble, cu îmbunătăţirea calităţii şi un grad mai ridicat de protecţie împotriva falsificării. Astfel, privind modernizarea banilor transnistreni, Banca Nistreană nu este rămasă în urmă faţă de tendinţele globale.
Banca Transnistreană este prezentă cu expoziţii la Praga (Republica Cehă) şi la Muzeul de Istorie Militară din Zürich (Elveţia). În Republica Cehă au fost emise timbre ilustrînd stema şi rubla RMN. Banca Nistreană nu se opreşte aici şi continuă să se introducă noi tehnologii în domeniul producţiei de bancnote, monede şi medalii jubiliare.