Archive for the ‘centre culturale’ Category

Regenerarea limbii moldoveneşti în Transnistria

La 2 martie a.c., conform proiectului Uniunii moldovenilor din Transnistria „Moldoveni, păstraţi-vă limba!”, în cadrul Institutului de Limbă şi Literatură a Universităţii de Stat din Transnistria Taras Şevcenko, a avut loc ceremonia de deschidere a Centrului de Dezvoltare a Limbii şi Culturii Moldoveneşti.(Nota ed.: pentru cititorii noştri din România menţionăm faptul că în Transnistria, ca şi în R. Moldova, se foloseşte sintagma “limba moldovenească” în locul formulării corecte, aceea de limba română, conformă cu realitatea istorico-ştiinţifică unanim acceptată pe plan internaţional, sintagma menţionată fiind o consecinţă a politicii de deznaţionalizare din perioada dictaturii boşevist-staliniste).
La ceremonie au participat distinşi oaspeţi, între care, preşedintele Igor Smirnov, preşedintele Consiliului Suprem (Parlamentul), Anatoli Kaminski, reprezentanţi ai ambasadelor din Rusia şi Ucraina în Republica Moldova, lideri ai comunităţilor etnice, reprezentanţi ai vieţii ştiinţifice şi intelectuali.Rectorul Stepan Beril a spus că în Transnistria există un polilingvism real, iar limba moldovenească subzistă cu ajutorul alfabetului chirilic. “Habitatul existenţei sale ar fi fost întreaga RSS Moldovenească, dar evoluţiile de astăzi din Moldova fac ca deschiderea centrului să devină deosebit de importantă, deoarece limba moldoveneasca este păstrată ca atare numai în Transnistria, în singurul loc de pe planetă”, a declarat rectorul.Preşedintele RMN, Igor Smirnov, a exprimat recunoştinţa faţă de fondatorii Centrului de Cultură moldovenesc şi a remarcat că „oamenii devin întotdeauna mai bogaţi, atunci cînd cunosc alte limbi, iar limba este necesară pentru a proteja cultura proprie”.Igor Smirnov a mulţumit tuturor care au participat la crearea Centrului de Cultură moldovenesc. Şeful statului a subliniat că deschiderea centrului va contribui la dezvoltarea în continuare a limbii moldoveneşti, a istoriei şi culturii în Transnistria.“În statul nostru, timp de 17 de ani a funcţionat Legea cu privire la limbile oficiale, potrivit căreia există trei limbi oficiale ale celor mai mari grupuri etnice care trăiesc aici”, a spus Igor Smirnov.Nimeni nu este surprins de expresia „moldovenii noştri”, motiv pentru care aceştia “sînt cei care respectă valorile poporului moldovenesc, fără discriminări de naţionalitate, şi cu atenţie pentru păstrarea culturii şi a limbii lor”, a subliniat şeful statului. „Este foarte important şi faptul că astăzi liderii Comunităţilor moldoveană, ucraineană şi rusă au semnat acordul de colaborare reciprocă şi cooperare, această interacţiune de naţionalităţi diferite consolidînd şi mai mult unitatea poporului transnistrean”, a rezumat preşedintele.Preşedintele Parlamentului transnistrean, Anatoli Kaminski, a exprimat speranţa că centrul va deveni un loc de comunicare între naţionalităţi care se vor întîlni aici pentru informaţii interesante despre cultura moldovenilor, atît de bogată în tradiţii şi obiceiuri”.Preşedintele Uniunii moldovenilor, Valerian Tulgara, care a jucat un rol cheie în crearea acestui Centru, a subliniat că evenimentul de astăzi “reprezintă un semn bun de continuare a unui drum lung pentru conservarea şi dezvoltarea limbii moldoveneşti, patria căreia este numai pe Nistru”.“Avînd în vedere forţa de accelerare a procesului de românizare a moldovenilor, a limbii şi istoriei lor, în statul vecin Moldova, problema conservării limbii şi culturii moldoveneşti, dar şi a identitatăţii poporului moldovenesc este deosebit de importantă”, a spus Valerian Tulgara.
În regiunea Nistrului operează Centre culturale în limbile rusă, ucraineană, bulgară, şi franceză. În 15 şcoli, 14 de mii de copii studiază limba moldovenească, iar la Universitate, 44 grupuri au un ciclu complet de studiu în limba moldovenească.