Archive for the ‘comunicat de presa’ Category

Comunicat de presă al MAE Nistrean

În legătură cu numeroasele comentarii din mass-media moldoveană, Ministerul Afacerilor Externe al Transnistriei consideră necesar să aducă următoarele clarificări: Consultările informale între reprezentanţii politici din Moldova şi Transnistria în prezenţa mediatorilor şi observatorilor, organizate la iniţiativa Preşedinţiei kazahe a OSCE sînt un important canal de interacţiune între părţile aflate în dialog pe plan internaţional legat de soluţionarea conflictului şi avînd ca scop consolidarea înţelegerii reciproce între părţi. În Transnistria au atras atenţia recentele declaraţii ale domnului Osipov, Reprezentant al Republicii Moldova în cadrul Conferinţei Permanente pentru afaceri politice în cadrul negocierilor privind reglementarea transnistreană. Am remarcat faptul că declaraţiile reprezentantului Moldovei diferă uşor de la poziţia oficială a Republicii Moldova, adusă în atenţia reprezentanţilor din Transnistria, Rusia, Ucraina şi OSCE, precum şi SUA şi UE de la Viena, din 1-2 martie a.c. De exemplu, în timpul întîlnirii, partea moldovenească a declarat în mod oficial angajamentul său deplin la toate acordurile semnate anterior, începînd din iulie 1992 (Acordul privind principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea transnistreană a Republicii Moldova), pînă în martie 2009 (Declaraţia comună a preşedinţilor Rusiei, Transnistriei şi Republicii Moldova). Trebuie să amintim, de asemenea, că în capitala Austriei s-a decis să se continue eforturile comune pentru reluarea reuniunilor oficiale în formatul 5+2. S-a căzut de acord de a porni crearea condiţiilor pentru astfel de întîlniri. Partea transnistreană menţionează că la Viena nu s-a fixat o dată clară de debut, dar definirea parametrilor şi calendarul de desfăşurare este obiectiv necesară. Sîntem recunoscători colegilor din ţara vecină pentru atenţia la aritmetica reuniunilor propuse: celelalte trei întîlniri informale în format 5+2 pot fi cu greu numite „oficiale” în cazul în care nu se vor crea condiţiile prevăzute de Declaraţia comună din 18 martie 2009. Cu toate acestea, MAE din Transnistria ar fi recunoscător colegilor din mass-media pentru înţelegerea motivelor din spatele unei astfel de declaraţii din partea moldovenească. Procesele electorale din Republica Moldova au, din păcate, un anumit efect asupra poziţiei părţii moldoveneşti în negocieri şi explică incoerenţa aparentă. MAE din Transnistria subliniază că orice încercare de orice parte, de amînare a negocierilor e contraproductivă şi nu trebuie influenţată de politica internă pe fond electoral. În caz contrar, părţile implicate în conflict vor fi confruntate cu situaţia precedentă recentă, cînd Chişinăul a încercat retroactiv să revizuiască acordul deja semnat. Noi nu ne amestecăm în influenţarea luptei pentru putere în Moldova. Separat, aş dori să comentez declaraţiile părţii moldoveneşti care a numit „ilegale, şi acţiuni ilegale nepermise”, unele organisme autorizate transnistrene. Oficial, partea transnistreană este gata să furnizeze toate informaţiile necesare cu privire la trecerea frontierei de stat dintre cele două părţi inclusiv pentru înalţi funcţionari din Moldova. Nu trebuie să existe nici o iluzie: există un regim al frontierelor de stat, şi care trebuie să fie respectat de toate părţile, în special cu privire la introducerea efectivă a unor norme similare din partea moldovenească. Ofiţerii de la departamentele de specialitate din Transnistria, precum si omologii lor din Moldova, continuă să îndeplinească funcţiile anumitor dispoziţii ale legislaţiei interne a fiecăreia dintre părţi (cu excepţia cazului, desigur, al deciziilor privind armonizarea procedurilor vamale cu statutul de membru al asociaţiilor de integrare nou create – de exemplu, Uniunea Vamală a Rusiei, Belarus şi Kazahstan, la care Transnistria este parte).
Ministerul Afacerilor Externe din Transnistria subliniază importanţa punerii în aplicare a acordurilor semnate pînă acum şi reiterează importanţa unei analize aprofundate a documentelor semnate anterior, în vederea găsirii unor soluţii reciproc acceptabile pe baza acestora.În cele din urmă, trebuie menţionat faptul că nu este adecvat conducerii Republicii Moldova de a beneficia financiar, prin Transnistria, spre bugetul Republicii Moldova. Aparent, criza economică din Moldova a atins valori critice, iar dînşii nu mai fac distincţie între transferurile de bonus de la europeni din migranţii de muncă în Rusia şi ajutorul direct al statului, în consecinţă, încearcă să completeze bugetul cu orice preţ.