Archive for the ‘decoraţi’ Category

Ziarişti decoraţi în Transnistria

Şase jurnalişti transnistreni au primit titlul onorific de “Patriot al Republicii”, titlu iniţiat de Partidul Patriotic din Transnistria. Certificatele relevante şi cadourile valoroase au fost acordate unui comentator politic al Agenţiei “Olvia press”, Andrei Mospanov şi corespondentului Nicolae Fech, editorului serviciului de ştiri al radio RMN, Serghei Braga, corespondenţilor TV Stepan Vahniţkii şi Dmitri Bugaev, precum şi analistului de la cotidianului “Adevărul Nistrean”, Serghei Sandu. Andrei Mospanov, Serghei Braga şi Serghei Sandu (foto, dreapta) au fost decoraţi pentru numeroasele publicări de texte analitice cu privire la procesul de construire a vieţii de partid şi a elementelor democratice din RMN, Nikolai Fech – pentru munca sa privind problemele de sănătate, educaţie şi cultură ortodoxă. Stepan Bugaev şi Dmitri Vahniţkii au fost recompensaţi pentru programele lor de televiziune pe teme istorice realizate în 2009. Decizia privind acordarea distincţiilor a fost luată la 8 septembrie, Ziua Internaţională de Solidaritate a Jurnaliştilor. Titlul onorific “Patriot al Republicii” este acordat pentru contribuţie semnificativă la crearea şi dezvoltarea statalităţii şi a autorităţilor locale, a asociaţiilor obşteşti, a întreprinderilor din RMN şi pentru promovarea în mod activ a procesului de recunoaştere internaţională a Transnistriei.