Archive for the ‘diferend transnistrean’ Category

Moldova şi Transnistria, consolidarea încrederii


La 27 noiembrie 2009, la Bender/Tighina s-au întîlnit reprezentanţii politici din Republica Moldova şi Transnistria în procesul de reglementare paşnică a diferendului transnistrean, Victor Osipov şi Vladimir Iastrebciak. Potrivit agenţiei Novîi Reghion şi serviciului de presă al Ministerului Reintegrării al Republicii Moldova, în cadrul reuniunii au fost discutate problemele cu care se confruntă oamenii de pe ambele maluri ale rîului Nistru, în primul rînd din localităţile situate în zona de securitate.
E vorba de obstacole existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, vehiculelor, accesul la terenuri agricole situat în apropierea şoselei Rîbniţa-Tiraspol, punerea în aplicare a operaţiunilor de export-import de către agenţii economici din Transnistria. Părţile au convenit să continue dialogul şi redeschiderea grupurilor de lucru sectorial pentru a promova măsuri de consolidare a încrederii, inclusiv prin punerea în aplicare a proiectelor comune în domeniul socio-economic şi umanitar. Întîlnirea a avut loc, în conformitate cu acordurile încheiate în cadrul consultărilor în formatul 5 +2 de la Viena şi Tiraspol, iar astfel de negocieri vor avea loc în mod regulat.