Archive for the ‘discreditare’ Category

Dezinformarea prezidenţială împotriva Parlamentului continuă


Declaraţie a Consiliul Suprem al Transnistriei din 11.12.2009 (fragmente):
Reamintim că, la 18 Noiembrie 2009, sesiunea plenară a Consiliului Suprem a luat în dezbatere iniţiativa legislativă a preşedintelui Igor Smirnov de a organiza un referendum constituţional în republică. În scopul asigurării caracterului deschis şi transparent al discuţiilor purtate în Consiliul Suprem, liderii majorităţii covîrşitoare (Partidul Republican Obnovlenie/Renovarea) a invitat la dezbateri organizaţii publice si partidele politice, cu participarea largă a mass-media nistreană şi străină. Toate formaţiunile au folosit această oportunitate. În timpul discuţiilor s-a evidenţiat faptul că la proiectul legii de bază depus spre aprobare de Preşedinţia Transnistriei s-au găsit defecte numeroase şi contradicţii interne, precum şi o serie de incoerenţe în armonizarea dispoziţiilor sale cu reglementările din Constituţie Federaţiei Ruse. Acest fapt a condus la decizia de respingere a iniţiativei de către Consiliul Suprem şi la înfiinţarea unei comisii paritare pentru corectarea şi amendarea de comun acord a proiectului de Constituţie a Transnistriei. Cu această decizie preşedintele fost de acord. Consensul părînd a fi găsit, autorităţile au început să lucreze pentru a stabili o comisie care să elaboreze un proiect comun de Constituţie a Transnistriei. Totuşi, în ciuda adoptării acestei decizii, mass-media de stat controlată de organele executive ale puterii (prezidenţială – n.n.), a continuat campania de discreditare a Consiliului Suprem, în calitate de organ legislativ, precum şi a membrilor săi individuali. Într-o serie de publicaţii situate în mass-media de stat s-a utilizat tehnologia inerentă presei de scandal, evocînd faptul că deputaţi ai Consiliului Suprem ar fi comis acte care sînt îndreptate împotriva ordinii constituţionale şi suveranităţii de stat. Astăzi, în materiale informative distribuite de activişti pro-smirnovişti se poate vedea clar denaturarea faptelor în legătură cu Consiliului Suprem, prin comentarii politice părtinitoare, fapt ce nu are ca scop o dezbatere constructivă pentru dezvoltarea de soluţii optime, ci de a aţîţa conflictul, creînd o percepţie negativă a parlamentului. Astfel de acţiuni nu fac nimic pentru a îmbunătăţi situaţia politică şi a consolida forţele care vizează consolidarea poziţiei Transnistriei în arena internaţională, urmată de recunoaşterea sa ulterioară de către comunitatea internaţională, ca un stat civilizat şi democratic. Aceste acţiuni mai degrabă conduc la o societate divizată. Constituţia garantează libertatea de expresie care este una din priorităţile statului modern democratic. Activităţile în mass-media publice sînt destinate a fi un ghid eficient de politică publică. Cetăţenii nistreni, ghidaţi de informaţiile primite prin intermediul presei de stat şi municipale, cred că aceasta este obiectivă în descrierea activităţilor autorităţilor publice. Cu toate acestea, starea reală a descrierii afacerilor de stat şi municipale în mass-media a glisat spre aspecte grav distorsionate. Avem de-a face cu neîndeplinirea cerinţelor Legii privind mass-media, oferind Preşedinţiei monopolizarea presei obediente, fapt ce ridică dificultăţi majore în punerea în aplicare a unei abordări comune a politicii publice pentru gestionarea în comun a mass-media nistrene, transformînd-o într-un instrument controlat aflat la îndemînă pentru manipularea conştiinţei publice. În cadrul Legii asupra mass-media din Transnistria, Consiliul Suprem invită Preşedintele să promoveze revitalizarea presei prin re-înregistrarea juridică, şi numirea de editori seniori care să exercite funcţiilor sarcinile lor profesionist şi independent. În legătură cu cele spuse mai sus, Sovietul Suprem al Transnistriei declară inadmisibilă escaladarea în continuare a tensiunilor în societate şi invită pe preşedintele Transnistriei să oblige structurile subordonate să respecte statul de drept, pentru a găsi soluţii la toate problemele prin dialog constructiv şi nu prin plasarea în articole de informaţii denaturate şi dăunătoare. Consiliul Suprem consideră necesar să invite preşedintele să oprească acţiunile oficialilor guvernamentali, ce pot conduce la consecinţe imprevizibile pentru Republica aflată încă în stare de ne-recunoaştere. De asemenea, preşedintele trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura un climat favorabil înţelegerii sociale fără să sporească confruntarea şi intoleranţa în societate, să creeze condiţii convenite de comun acord pentru a găsi soluţii pentru problemele existente.