Archive for the ‘educatie’ Category

Programul "Educaţia în limba moldovenească în Transnistria", 2005-2009

În anul 2005, în Transnistria a fost introdus „Programul de dezvoltarea educaţiei în limba moldovenească”, calculată pe o perioadă de cinci ani, 2005-2009. Scopurile sale principale au fost asigurarea funcţionării şi dezvoltării învăţămîntului în limba moldovenească (aşa cum se numeşte limba română în Transnistria – n.n.) împreună cu ruşi şi ucraineni, şi, de asemenea, dezvoltarea unei culturi naţionale şi a mediului educaţional. Rezultatele programului au fost evaluate de specialişti din cadrul Ministerului Educaţiei al RMN. Potrivit autorităţilor, în prezent în ţară funcţionează 33 de şcoli în limba moldovenească şi 15 şcoli ruso-moldoveneşti. În limba maternă studiază 62.000 de oameni. În limba moldovenească studiază 29.000 de studenţi şi elevi. Învăţarea limbilor străine este, de asemenea, în lucru în instituţiile şcolare de învăţămînt. Ca parte a programului, în anul academic 2008-2009 au fost actualizate standardele de stat, de educaţie pentru limba şi literature moldovenească. În plus, s-a introdus noua ortografie şi pronunţare a limbii, care a fost dată ca standard tuturor organizaţiilor educaţionale ale republicii. S-a îmbunătăţit tehnologia predării limbii şi literaturii moldoveneşti. S-a introdus tehnologia de predare comunicativă, centrată pe elev şi abordări diferenţiate, precum şi un număr de alte inovaţii de învăţămînt. La Institutul de Stat al Educaţiei, în Centrul de Dezvoltare a fost stabilit cursul de formare pentru studiul limbii moldoveneşti. Studiul de istorie şi folclor a cuprins cursuri facultative şi cursuri speciale, ca „tradiţiile poporului moldovenesc”, „Origini”, „Auzite din bătrîni”, „Vatra”, „Din istoria satului meu”. Au fost în mod regulat predate lecturi dedicate marilor scriitori din Republica Moldova şi personalităţilor culturale, etnografice, au fost organizate festivaluri folclorice şi concursuri de creaţie. Unul dintre obiectivele cheie a fost crearea unui sistem eficient de educaţie continuă, în limba moldovenească. Timp de 5 ani, programul a dezvoltat acest lucru pe bază de curriculum de predare şi metodică cu referinţă în limba moldovenească. Deci, pentru 2005-2009 au fost lansate 45 de noi titluri de publicaţii, cu un tiraj total de 56 mii de exemplare, în valoare de 1,7 milioane de ruble nistrene (170 mii dolari). Ele au dezvoltat şi implementat procesul de învăţămînt pentru mediul local din regiune. Trebuie menţionat faptul că punerea în aplicare a acestui program, la fiecare cinci ani, a fost iniţiativa deputatului Valerian Tulgara, preşedintele Uniunii moldovenilor transnistreni, sub titlul “dezvoltarea educaţiei în limba moldovenească”.