Archive for the ‘intreprinderi’ Category

Parlamentul transnistrean a discutat măsurile anti-criză pentru anul 2010

Sovietul Suprem al Transnistriei a decis să extindă în anul 2010 dispoziţiile actului legislativ de sprijin a întreprinderilor. Acest subiect şi alte măsuri anti-criză au fost discutate la 21 ianuarie la sesiunea plenară a Parlamentului. Conform agenţiei Novîi Reghion, parlamentarii au aprobat o regulă care permite să se confirme în Transnistria certificatele de conformitate eliberate în ţările CSI. Pentru a stimula activitatea de afaceri, s-a convenit să se acorde amînări pentru punerea în aplicare a angajamentelor de investiţii ale întreprinderilor care au activităţi de export şi se confruntă cu dificultăţi financiare. În 2010, salariul minim va fi menţinut la nivelul anului. Parlamentarii au în vedere şi alte propuneri privind programul anti-criză. Ca preşedinte al Comisiei parlamentare pentru politică economică, deputatul Mihail Burlă le va lua în considerare în a doua lectură. Consiliul Suprem a adoptat în prima lectură decontarea facturilor menite să sprijine economia reală. Se preconizează că măsurile de control în întreprinderi vor avea loc nu mai mult de o dată la trei ani, în plus, este planificat ca testarea anticipată a noilor întreprinderi mici care produc propriile produse va fi negociată cu reprezentanţii controlului economic. În acest an în Transnistria se vor cheltui pe măsuri anti-criză aproximativ 40 de milioane de dolari beneficiare fiind întreprinderile mari, agricultura şi întreprinderile mici şi mijlocii.