Archive for the ‘Medvedev’ Category

Dmitri Soin: reformă în Rusia, stagnare în Transnistria


Cîteva gînduri privind viitorul statului nerecunoscut. Discursurile recente ale liderilor Dmitri Medvedev şi Vladimir Putin, dar şi ale liderilor principalele partide politice şi guvernatori ai Federaţiei la recenta reuniune a Consiliului de Stat al Rusiei au demonstrat încă o dată faptul că Moscova a urmat un curs de reformă, constant de îmbunătăţire a sistemului politic al ţării. Nu în cuvinte, ci în fapte s-au făcut paşi reali de consolidare a rolului partidelor politice şi a societăţii civile în Rusia. S-au cultivat forme noi de control democratic civil asupra activităţilor guvernului, s-au încurajat iniţiativele de jos, s-au menţinut principiile de acces egal al părţilor la mass-media şi multe altele, fără de care este imposibil de a construi o societate normală, cu un sistem politic stabil şi performant economic.
Din păcate, acest lucru nu este valabil şi pentru Transnistria. Aici viaţa politică a „îngheţat” de la începutul lui ’90 şi chiar s-a degradat. Este ca o prelungire a vieţii în tonuri de gri, zi cu zi mai adîncită. Acestea acoperă toate grupele de vîrstă şi toată gama de probleme interne şi internaţionale. Liderii Rusiei, Dmitri Medvedev şi Vladimir Putin sînt conştienţi de importanţa strategică a reformelor politice permanente, în conformitate cu cerinţele timpului, cu nevoile societăţii şi ale economiei. Văzînd prestaţia multor lideri politici din Transnistria, mulţi cetăţeni îşi dau seama că s-a mizat pe îngheţarea schimbărilor sociale actuale, că s-a transformat republica într-o conservă de forme rare şi pe cale de dispariţie a “politicii native”. Chiar mai ingrijorator este faptul că o parte a elitei este chiar mîndră că am rămas în mileniul trecut. Astfel că, este semnificativ faptul că tot mai multă lume ridică întrebări cu privire la caracterul adecvat al percepţiei moderne a realităţilor politice nistrene. Nu pot să nu iau notă de aspectele pozitive ale politicii transnistrene. În interiorul elitelor transnistrene şi a societăţii civile a crescut totuşi potenţialul orientat spre reforme, spre modernizarea republicii, spre o finalizare a parametrilor interni şi externi ale standardelor de stat, fapt ce merită recunoaştere internaţională. În conformitate cu comentariile recente ale unor lideri politici, parlamentari şi experţi din Transnistria, publicate în presă, se poate vedea în mod clar care dintre ele arată spre viitor, şi care au rămas “mîndre” de propria stagnare şi subdezvoltare. Din categoria a doua sînt, din păcate, o mulţime şi ele sînt o frînă reală în calea modernizării şi a recunoaşterii republicii. Aceşti oameni minunaţi nu s-au plictisit niciodată a se bate pe piept la tribună, spunîndu-ne cît de greu le-a fost să împingă lucrurile spre armonizarea sistemelor din Transnistriei cu Rusia. Pline de compromisuri, ei neagă cînd nu le convine ceva, în numele “patriotismului”, de exemplu: “Nu avem nevoie de un sistem multipartit, pentru că dăunează unităţii societăţii” sau, “să reformăm sistemul de partide pînă la alegeri nu se poate în timp util, pentru că partidele noastre sînt subdezvoltate. Aceste cuvinte sînt auzite de pe buzele unui număr de lideri şi funcţionari de partid. Cu astfel de cuvinte aceştia şi-au vopsit propria neputinţă. Cine sînteţi, domnilor, liderii partidelor? Judecînd după propriile cuvinte, partidul pe care îl conduc nu a crescut pînă la alegerile iminenete, prin sistemul proporţional! Luaţi notă că acest lucru se întîmplă în al treilea mileniu, în partea europeană a CSI. Sau se fac declaraţii fără precedent: “alegătorii noştri nu sînt gata (a se citi “sînt prea proşti să facă acest lucru”) de vot pe listele de partid”. Li se pare o insultă la adresa propriului popor, ca o acuzaţie directă la constrîngerile politice. Cum se face că de peste douăzeci de ani de independenţă, prima persoană în stat şi politicienii nistreni nu s-au învăţat cu acţiuni elementare, selective, ca dreptul de vot pe liste de partid? Sînt oamenii noştri mai proşti ca ucrainenii sau cetăţenii din Moldova, care de mulţi ani, în linişte votează în sistem electoral proporţional? Domnilor, ruşine! În lumea civilizată de astăzi astfel de lucruri nu sînt de rostit cu voce tare, în special de factorii de decizie politică. Eu cred că situaţii similare în prezent sînt doar dictatorul nord-coreean Kim Jong Il şi un număr de lideri africani, care pledează pentru păstrarea omogenităţii unei societăţi totalitare. Şi Europa, şi CSI, ne arată ca pe o glumă rău intenţionată, în special, în contextul aspiraţiilor noastre pentru recunoaşterea unui statut juridic internaţional. Există cîteva întrebări legat de politicile pro-ruse din Transnistria. Se vorbeşte foarte mult şi foarte bine despre Rusia, cînd e vorba de armonizare a standardelor, în cazul diferendului cu privire la Constituţie sau atunci cînd luptăm pentru împrumuturi şi sprijin financiar de la Moscova. Toate acestea le-am auzit de la elita noastră politică în mod repetat. Dar de ce nu vrei să auzi şi de cum preşedintele Medvedev şi premierul Putin vorbesc constant despre dezvoltarea unui sistem multipartit, utilitatea şi relevanţa tranziţiei democratice în sistemul electoral de partid sau că societatea civilă ar trebui să fie prietenă şi să coopereze. Acest lucru trebuie precizat în mod explicit – noi sîntem obişnuiţi cu sistemul majorităţii, în care minoritatea, ca o mare parte a societăţii, pur şi simplu este eliminată din viaţa politică activă. Noi, de multe ori blestemăm SUA şi lăudăm Rusia. Dar sistemul electoral majoritar nu există doar în America, ci şi în Franţa, Marea Britanie şi în cele mai multe regimuri dictatoriale fără scrupule. Poate că în Statele Unite, Franţa şi Marea Britanie – ţări cu cele mai vechi tradiţii democratice, existenţa unui sistem de vot majoritar nu afectează societatea civilă, dar în ţările în curs de dezvoltare este unul dintre primele semne de totalitarism. Practic, toate statele din Europa au votat pe liste de partid, fapt considerat un semn de democraţie. La fel şi Rusia, spre care noi toţi aspirăm. Şi noi manipulăm poporul nostru, care nu poate înţelege scrutinul. În Transnistria nu a venit încă scadenţa la un astfel de exerciţiu complex. Dăm încă impresia că am dormit de douăzeci de ani şi doar acum ne-am trezit. Mai multe mii de nistreni au şi cetăţenia rusă şi ucrainiană, sînt cu drept de vot pe liste de partid, participă la alegeri pentru parlamentele acestor ţări. Deci, sistemul a fost testat pe zeci de mii de concetăţeni ai noştri. Iar cei care nu au votat astfel, în mod constant au văzut modul în care acest lucru se face în emisiunile electorale televizate din Rusia, Ucraina şi Moldova. Încercarea de a educa alegătorii din Transnistria e considerată de mulţi politicieni ca neatractivă. În conformitate cu logica lor, partidele sînt adunări frivole marginale, iar alegătorii, potenţialele victime ale lobotomiei, trebuie conduşi de mînă la urne pentru a vota. Dar aceasta este o auto-înşelăciune, iluzie şi minciuni.
Transnistria are destui oameni activi politic, care pot determina prin partid ca fiecare cetăţean să voteze pe baza convingerilor sale politice. Partidele nu sînt doar o bază a societăţii civile ci şi baza unui nivel mai ridicat de politici de calitate, ele pot şi ar trebui să lucreze cu fiecare alegător în parte. Şi datorită sistemului proporţional fiecare grup de alegători va trimite în parlament lor, în conformitate cu gusturile şi preferinţele politice, pe acei care cred că le vor rezolva toate problemele umane. Motivaţi de partid, reputaţia lor va fi investită mai mult în resursele alegătorilor care se pot asigura că el a făcut bine. Partidul va fi puternic doar în trecere pe sistemul de partide în alegeri. Este evident chiar şi pentru elevi. În caz contrar, alegerea este mult mai uşor să decurgă în tip carusel, cu raţiile şi motivaţiile materiale sub formă de manipulare directă, ca acum. Partidele sînt fundamentul politic al oricărei societăţi moderne. Ele generează dezvoltare socială, programe economice, iniţierea dezvoltării de noi tehnologii, păstrarea echilibrului constituţional între societatea civilă şi stat, exercită un control independent asupra activităţilor guvernului. Fără includerea lor administraţia de stat în Transnistria, oamenii capabili vor alege doar să fugă în căutare de fericire în străinătate. Modernizarea este la ordinea zilei nu numai pentru Rusia, ci şi pentru Transnistria. Pentru noi, chiar în primul rînd. Noi nu suntem doar în urmă cu dezvoltarea sistemului politic, noi am eşuat pe fundalul progresului din Rusia, Ucraina şi, din păcate, din Republica Moldova. În cazul în care diferenţa nu se reduce, vom avea de suferit. Doar prin modernizarea hotărîtă a republicii prin consolidarea rolului societăţii civile, a partidelor politice şi a mass-media independente se va putea păstra suveranitatea PMR. Dacă nu facem toate acestea astăzi, mîine va fi prea tîrziu.Actualizarea trebuia s-o începem de ieri! Permiteţi-mi să dau citate directe din discursurile lor la recenta reuniune a Consiliului de Stat al Rusiei. Dmitri Medvedev, preşedintele Rusiei: “În ultimii ani au fost adoptate soluţii eficiente care vizează consolidarea partidelor. Cu toate acestea, partidele au primit şi mai multe, aş spune chiar fără precedent, oportunităţi suplimentare. Alegerile pentru Duma de Stat sînt ţinute numai pe liste de partid. Cel puţin jumătate din deputaţii Adunărilor regionale legislative, de asemenea, sînt aleşi pe liste de partid. Partidele primesc finanţare din bugetul federal şi au dreptul de a numi candidaturi pentru posturi ca subiecţi ai Federaţiei. Indicatorii cantitativi de creştere a structurilor de partid sînt impresionanţi. Dar acum sarcina de dezvoltare şi de reînnoire a societăţii şi a statului prevede o atenţie sporită asupra calitatăţii speciale a instituţiilor democratice, gradul de adecvare a reprezentării intereselor cetăţenilor, abordarea responsabilă a alegerii metodelor de luptă politică, onestitate, prin urmare, şi claritatea poziţiilor. Societatea noastră este complicată, eterogenă, multidimensională, grupuri constitutive au diferite moduri de viaţă, au gusturi diferite, atitudini şi opinii politice diferite. Această societate nu are nevoie să i se comande, ci să se coopereze cu ea.” Gheorghi Boos, guvernator al regiunii Kaliningrad: “Crearea unui mediu concurenţial va contribui la acceptarea ca garanţi de drept cu acoperire egală în mass-media locală a partidelor reprezentate în parlamentele regionale. În condiţii moderne a crescut foarte mult interacţiunea dintre partidele politice cu Guvernul Federaţiei. Acest lucru se datorează în primul rînd faptului că prima dată în istoria noastră modernă, prim-ministrul Rusiei a devenit liderul partidului care are o majoritate parlamentară. În perioada de criză profundă în lume, acest fapt şi-a dovedit eficacitatea.” Serghei Mironov, preşedintele Consiliului Federaţiei: “Doar lupta reală între partidele politice care reprezintă interesele tuturor forţelor sănătoase ale societăţii poate determina cursul necesar ieşirii din criză a ţării. Şi cel mai important lucru, în cazul în care există o concurenţă reală a părţilor, stările de protest vor avea loc în cadrul sistemului de partid existent. Vom avea stabilitate socială, precum şi sistemul politic care să răspundă intereselor Rusiei. Sistemul politic de astăzi trebuie să fie adecvat modelului de economie de piaţă, care cuprinde prin definiţie un număr infinit de contradicţii: interesele private, interesele diferitelor straturi sociale şi grupuri care alcătuiesc societatea modernă. Dacă veţi conduce toate contradicţiile din subteran, ele pot creşte conflicte sociale adînci. Înstrăinarea oamenilor din guvernare, la toate nivelurile, este una dintre ameninţările cele mai periculoase pentru Rusia.” Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat: “În lume, partidele politice formează opinia publică şi politica de resurse umane. Recunoaştem că noi toţi aspirăm la libertate. Putem oferi alegeri normale, o democraţie normală şi o economie normală.” Taimuraz Mamsurov – şef al Republicii Osetia de Nord-Alania: “Faptul că preşedintelui Rusiei, Dmitri Medvedev, s-a dedicate total îmbunătăţirii sistemului politic, este chiar foarte simbolic. Rezultatul e că criza dă înapoi, putem salva economia reală, finanţele şi societatea. Iar noi sîntem suficient de maturi pentru a înţelege că stabilitatea sistemului politic este cea mai importantă parte din succesul general al Rusiei.” Vladimir Putin, prim-ministru, lider al partidului „Rusia Unită”: “Progresăm doar continuînd ameliorarea culturii politice a ţării. La propunerea preşedintelui, Guvernul a introdus un sistem de responsabilitate pentru Parlament. Am început această practică şi ea va continua.” Guvernul va continua să efectueze consultări privind toate problemele vitale cu toate forţele politice reprezentate în Duma, şi, în general, în ţară. În mod constant ne-am gîndit la îmbunătăţirea sistemului politic din Rusia, să facem ajustări în timp util, dacă este necesar. Dar, pentru a acţiona, în acest domeniu trebuie să fim extrem de atenţi. Nu permiteţi “Ucrainizarea” vieţii politice din Rusia, dar nu mergeţi nici în direcţia opusă, spre totalitarism şi despotism.” Cred că o mulţime de lucruri s-au spus şi orice comentarii sînt inutile. Este timpul să se tragă concluzii şi de a lua decizii corecte în Transnistria, domnilor. Cu respect, Dmitri Soin, doctor în sociologie, lider al mişcării comune Proriv.