Archive for the ‘nistreni’ Category

Moldova facilitează paşapoartele pentru nistreni

Guvernul Republicii Moldova a adoptat la 29 decembrie 2009 o decizie prin care procedura de eliberare a cărţilor de identitate a populaţiei transnistrene în sistemul naţional de paşapoarte a fost prelungit şi după 1 ianuarie 2010, fără a stabili un anumit termen limită.Potrivit agenţiei Novîi Reghion, la Oficiul pentru reintegrare al Republicii Moldova, această decizie a fost luată în contextul politicilor de susţinere a persoanelor şi vizează simplificarea procedurilor pentru locuitorii nistreni, inclusiv prin acoperirea costurilor necesare în acest scop de la bugetul de stat al Moldovei.Potrivit agenţiei, de oportunităţile oferite de procedură au beneficiat pînă în prezent aproximativ 115 de mii de locuitori. Numărul total al cetăţenilor Moldovei în această regiune este de 262.000 de oameni, reprezentînd o majoritate a populaţiei din acest teritoriu.