Archive for the ‘rapoarte anuale’ Category

Lansare de carte

Tot ieri, 18 august, a fost lansată la Tiraspol cartea “Puterea executivă a Republicii Moldoveneşti Nistrene în anul 2008”. Cartea, prezentată în cadrul unei ceremonii la Palatul Culturii din Tiraspol, este compusă dintr-o serie de analize şi de sinteze dedicate activităţii tuturor ministerelor şi departamentele din Executivul transnistrean, precum şi din zonele urbane şi administraţiile regionale de stat de pe întregul teritoriu. Printre cei invitaţi la prezentare au fost preşedintele Republicii transnistrene, Igor Smirnov, conducătorii ministerelor republicane şi administraţiilor locale. Cartea a apărut sub coordonarea consilierului de stat, Ana Volkova, care a comunicat celor prezenţi faptul că ediţia trebuie să fie privită din mai multe unghiuri: “ca un fel de ajutor vizual pentru toţi funcţionarii publici, ca un îndrumar de soluţii pentru anumite cazuri specifice, precum şi ca o ocazie excelentă de a urmări dinamica de dezvoltare a oricăreia dintre autorităţile de stat şi locale”.
Vorbind despre noua ediţie, Igor Smirnov a subliniat importanţa apariţiei, “cu menţiunea că, în cîţiva ani, cartea va fi indispensabilă pentru istorici, iar faptele şi cifrele elaborate în publicaţie vor fi de folos, nu numai în viaţa nistrenilor de acum, dar şi a celor care vor veni să ne înlocuiască”. Cartea este bogat ilustrată, volumul avînd 628 de pagini, în care se află rapoarte anuale care conţin nu numai date statistice cu privire la munca din ultimii ani a autorităţilor executive, dar şi prognoze ale unor provocări pentru viitorul apropiat în contextual crizei internaţionale. Ea este prima lucrare de acest gen publicată în Nistrenia, scopul fiind de a se reedita anual. Igor Smirnov a dorit ca “în ediţia de anul viitor, cifrele prezentate în cadrul analizelor pentru anul 2009 să fie la fel de obiective, să fie reflectată situaţia ca şi în prezent, fără clişee şi neclarităţi”.