Archive for the ‘someri’ Category

În Transnistria, o mulţime de tineri şomeri

În primele două luni ale acestui an situaţia pe piaţa muncii din raionul Slobozia din Transnistria s-a înrăutăţit,crescînd rata şomajului, informează corespondentul agenţiei Novîi Reghion,Irina Olga Delisova.
Natalia Koval, specialist principal în dezvoltarea pieţei forţei de muncă şi de analiză a muncii Centrului Regional de ocuparea forţei de muncă constată faptul îngrijorător al numărului mare de tineri care vin pentru asistenţă în găsirea unui post adecvat. În structura populaţiei de şomeri din raion prevalează femeile.

Koval a remarcat faptul că anul trecut „au fost adoptate amendamente la legislaţia cu privire la termenii şi condiţiile înregistrării cetăţenilor la centrul de ocuparea forţei de muncă, astfel că o persoană va fi radiată din evidenţe după prim refuz de muncă sau de participare la lucrări publice sau cursul de reconversie profesională”, a explicat ea. Situaţia este similară şi în celelalte raioane ale Transnistriei.

Deputaţii din Transnistria constată o creştere a şomajului

Consiliul Suprem al Transnistriei a promis la 10 martie să ia măsuri pentru a creşte nivelul ocupării forţei de muncă, în şedinţa parlamentară trecînd de prima lectură un set de măsuri care vizează reducerea şomajului în Transnistria. Nivelul şomajului în fondul crizei economice se va reduce prin soluţii legislative specifice. În acest scop a fost dezvoltat proiectul de lege „Cu privire la unele măsuri de promovare a ocupării forţei de muncă din Transnistria, în 2010-2011”. Documentul prezintă o serie de propuneri pentru a încuraja angajatorii să angajeze cele mai vulnerabile categorii de cetăţeni fără loc de muncă: studenţi, femei cu copii mici, persoane cu handicap. „Eu regret faptul că asistăm la creşterea şomajului. În scopul de a reduce numărul de şomeri am cerut să se facă modificările necesare şi completările la Legea cu privire la un sistem unificat social de impozitare şi la Legea cu privire la brevetul de întreprinzător particular, a declarat preşedintele Comisiei pentru politică economică, Mihail Burlă. Acesta a propus o serie de măsuri de stimulare pentru organizaţii extra-bugetare care vor folosi anumite categorii de persoane mai sus citate. Aceste propuneri legislative, în cazul în care vor fi adoptate şi puse în aplicare vor ajuta – deşi nu în mod spectaculos – la reducerea dinamică a numărului de şomeri.