Archive for the ‘veterani’ Category

Pregătiri aniversare la Tiraspol

În anul 2010 veteranii nistreni din Marele Război Patriotic (1941-1945) vor desfăşura acţiuni de comemorare sub motto-ul „Am cîştigat împreună!”, informează agenţia Novîi Reghion. Acest lucru a fost discutat la o reuniune a comitetului de organizare pentru pregătirea evenimentelor dedicate sărbătoririi a 65 de ani de la Victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, precum şi a 20 de ani de la formarea Transnistriei. Pentru aceasta, guvernul a alocat 80 de milioane de ruble (circa 8 milioane dolari), cea mai mare parte a fondurilor fiind destinate pentru veterani, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Este de aşteptat ca participanţii la Marelui Război Patriotic, invalizii şi văduvele să beneficieze de indemizaţii de la 1,5 la 5 mii de ruble nistrene, în funcţie de categorie, la fel şi veteranii din războiul din 1992 (cu armata Moldovei-Chişinău – n.n.). Plăţile se vor face în aprilie şi august.În cadrul reuniunii Comitetului de Organizare s-a hotărît ca pregătirile pentru evenimentele aniversare să includă un program de îmbunătăţiri de capital, modernizare şi reparaţii ale monumentelor şi locurilor memoriale militare, a căror refacere a devenit o necesitate. Pînă la 20-a aniversare a Transnistriei va fi lansată şi Enciclopedia Transnistriei şi a locuitorilor săi.Au fost definitivate sigla şi logo-ul aniversar al veteranilor (vezi foto). Steaua în centrul şi panglica Sf. Gheorghe din stînga simbolizează victoria în Marele Război pentru Apărarea Patriei, iar drapelul Transnistriei în dreapta, cei 20 de ani ai Transnistriei. La reuniune, preşedintele Igor Smirnov a subliniat că toate evenimentele organizate trebuie să amintească tinerilor de astăzi importanţa istorică a Victoriei şi să inspire un sentiment de mîndrie pentru ţara lor.