Archive for the ‘vultur’ Category

Alegerile păsăreşti

De ieri, ciocănitoarea tot bate toba des
Şi cucul trage-un clopot s-audă toţi pe şes,
Că mîine-i adunare, s-aleagă deputat
Pe una dintre păsări s-o facă împărat.

Poiana din pădure în zori tot forfotea
Cu păsări ce venise în grabă a vota
Şi lumea zburătoare aşteaptă agitată
Pe vultur, ce-n amiază pe piaţă a planat.

Persoană de credinţă la vulture era
Găina cu mărgele, ce la tribună sta.
Propuse să voteze prezenţii pe-nţeles
Ca împărat pe vulturi la păsări de ales.

Pe masă la prezidiu cucoşul buimăcit
Merinde şi pahare aşază potrivit
Propune să cinstească înaltul candidat
Ca slujba să-mplinească cu cinste, devotat.

Fiind democraţie, acesta a decis
Calamităţi morale de interzis deschis,
Şi lumea să trăiască ca-n comunism, leit,
Nevoie-i să mărească impozitu-nzecit.

Iar după adunare se face un ospăţ,
Servit e cu găină stropită cu oţet
Decorul de pe scenă e raiul luminos
Ce vulturu-l propuse cu glasul său tăios.

Aici privighetoarea un tril voios cînta
Şi fluturul cadrilul modest îl prezenta.
Doar bufniţa bătrînă stătea mai amărît,
Ştiind că nici un vultur nu-i cel mai potrivit.

Chiar fiarele pădurii şi-acelea s-au şocat
Aflînd că azi un vultur ales e împărat.
Adesea şi la oameni ales e deputat
Acel ce vine zilnic cu sacul dulegat.

Poezia face parte din volumul „Poezii din folclorul transnistrean”, culese de Florin Smarandache, Editura Perpessicius, Bucureşti, 2002