Archive for the ‘Bender’ Category

Moldova şi Transnistria, consolidarea încrederii


La 27 noiembrie 2009, la Bender/Tighina s-au întîlnit reprezentanţii politici din Republica Moldova şi Transnistria în procesul de reglementare paşnică a diferendului transnistrean, Victor Osipov şi Vladimir Iastrebciak. Potrivit agenţiei Novîi Reghion şi serviciului de presă al Ministerului Reintegrării al Republicii Moldova, în cadrul reuniunii au fost discutate problemele cu care se confruntă oamenii de pe ambele maluri ale rîului Nistru, în primul rînd din localităţile situate în zona de securitate.
E vorba de obstacole existente în calea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, vehiculelor, accesul la terenuri agricole situat în apropierea şoselei Rîbniţa-Tiraspol, punerea în aplicare a operaţiunilor de export-import de către agenţii economici din Transnistria. Părţile au convenit să continue dialogul şi redeschiderea grupurilor de lucru sectorial pentru a promova măsuri de consolidare a încrederii, inclusiv prin punerea în aplicare a proiectelor comune în domeniul socio-economic şi umanitar. Întîlnirea a avut loc, în conformitate cu acordurile încheiate în cadrul consultărilor în formatul 5 +2 de la Viena şi Tiraspol, iar astfel de negocieri vor avea loc în mod regulat.

Pregătiri festive la Tiraspol

La 18 august a.c., consilierul de stat pentru ştiinţă şi cultură, Elena Bomeşko, l-a informat pe preşedintele nistrean, Igor Smirnov, de stadiul pregătirilor festivităţilor consacrate celei de-a 65-a aniversări a operaţiunii Iaşi-Chişinău, şi de sărbătorire a Zilei Republicii, la 2 septembrie.
Elena Bomeşko a subliniat că “aceste date festive sînt de referinţă în istoria noastră şi ele sunt de o mare importanţă istorică şi politică. La 20 august, în urmă cu 65 de ani, s-a început operaţiunea militară de mare anvergură, Iaşi-Chişinău, în luptele crîncene de la Chiţcani cu unităţi ale armatei germane. După aceste lupte, unităţile de tancuri ale Armatei Roşii nu s-au mai oprit pînă la Iaşi, contribuţie substanţială la începutul înfrîngerii Germaniei fasciste şi eliberarea sudului URSS. 23 august marchează şi 65 de ani de la eliberarea oraşului Bender (Tighina, astăzi, în zona de administrare a Transnistriei, n.n.). “Am luat măsuri ca aceste evenimente să fie marcate public în oraşul Bender. Pentru organizarea acestor activităţi ar trebui să se implice toate autorităţile”, a spus Elena Bomeşko. Elena Bomeşko a subliniat rolul presei locale în care specialişti în istorie şi din Ministerul Educaţiei să scrie şi să vorbească despre importanţa evenimentelor, “adevărate lecţii de istorie pentru tineretul nistrean”. Desigur, specialiştii şi profesorii de la Universitatea de Stat din Tiraspol şi din Ministerul Educaţiei ar trebui să ţină sub control special activităţile care urmează a fi întreprinse în zilele dinaintea aniversării din 2 septembrie”. Bomeşko a mai spus preşedintelui şi de mersul pregătirilor pentru principala sarbătoare a statului nistrean, Ziua Republicii, la 2 septembrie, şi a făcut un rezumat privind rezultatele anului Nistreniei în Osetia de Sud, la care au participat peste o mie cinci sute de persoane, observînd că cei mai distinşi dintre aceştia ar trebui promovaţi şi premiaţi.