Archive for the ‘Valerian Tulgara’ Category

Limba maternă a moldovenilor Nistreniei

La 4 februarie 2010 la invitaţia ziarului republican „Adevărul Nistrean” a avut loc o masă rotundă girată de Uniunea moldovenilor din Transnistria, intitulată “Limba noastră-i o comoară”, asociată aniversării a 20 de ani de la proclamarea unilaterală a independenţei RMN. La eveniment au luat parte 20 de profesori de limba moldovenească din grădiniţe şi şcoli cu limba de instruire moldovenească (româna – n.n.) şi rusa. Evenimentul, iniţiat de Valerian Tulgara, deputat şi preşedintele Uniunii Moldovenilor din Transnistria, şi-a propus să răspundă la cîteva întrebări: care sînt problemele în instituţiile de învăţămînt în limba moldovenească? Care este destinul viitor al poporului moldovenesc? De ce părinţii moldoveni din Transnistria preferă să-şi educe copiii în şcoli ruse? Cum se poate dezvolta cultura moldovenilor veche de mai multe secole? Participanţii au exprimat îngrijorarea faţă de problemele limbii moldoveneşti în Transnistria, luînd act de faptul că, datorită intervenţiei Uniunii moldovenilor, acestor probleme li se acordă o importanţă deosebită. Valerian Tulgara a subliniat că acest atelier de dezbateri din redacţia unui ziar moldovenesc nu este o coincidenţă, ci o regulă, pentru că ziarul Adevărul Nistrean a devenit o voce reală în dezvoltarea limbă moderne şi a culturii pe teritoriul Transnistriei.
Preşedintele comunităţii moldoveneşti a informat despre discuţiile cu preşedintele Igor Smirnov şi membri ai Cabinetului de Miniştri, din 29 ianuarie a acestui an, ce a avut loc la iniţiativa lui V. Tulgara.
“Noi nu trebuie să uităm faptul că moldovenii vor avea viitorul lor numai dacă vor ţine ridicată cu mîndrie şi onoare limba lor maternă. Soarta limbii este soarta moldovenilor ca naţionalitate. Anul trecut am publicat în volum articolele cunoscutului istoric Vasile Moldovan, sub titlul „Pentru limba noastră moldovenească”, fiind vorba de prima cercetare reală, istorică şi sociolingvistică. Acesta este un manifest de apărare a Moldovei în istorie, a valorilor şi a conservării limbii native. Cartea a fost publicată în limba rusă tocmai pentru a atrage atenţia structurilor de stat din RMN, şi pentru prietenii noştri din Rusia, Ucraina şi alte ţări. În viitorul apropiat cartea va apărea şi în limba moldovenească pentru un public cît mai larg. Uniunea moldovenilor din Transnistria este în legătură activă cu diaspora moldovenească din Rusia, Ucraina şi alte ţări, unde cartea a fost trimisă. Deci, trebuie remarcat faptul că lucrăm împreună la limba maternă. Uneori sîntem acuzaţi că am românizat limba moldovenească. Acest lucru este greşit interpretat. De ce? Pentru că limba moldovenească, la fel ca alte limbi din lume, este în continuă evoluţie, nu e statică, are dreptul de a ţine pasul cu lingvistica la nivel mondial, şi nu putem vorbi că ar fi „greoaie” ca limba din anii 60-90 ai secolului trecut”, a spus V. Tulgara.
Participanţii la masa rotundă şi-au că, deşi există dorinţa de a dezvolta propria limbă, din păcate, nu toţi părinţii copiilor moldoveni înţeleg acest lucru şi nivelul de educaţie e mai slab dezvoltat în comparaţie cu copiii care studiază în limbile rusă şi ucraineană. Informaţiile oficiale sînt mult mai repede plasate în limba rusă, decît în celelalte două limbi, moldoveneasca şi ucrainiana. Nici o informaţie pe web-site-ul Transnistria nu are nici o informaţie bilingvă. “Noi, moldovenii din Transnistria, sîntem profund convinşi că trebuie să lucrăm împreună în toate afacerile noastre, şi să trăim ca naţionalitate viguroasă printre celelalte naţionalităţi ale republicii, dar şi în lume”, a spus Valerian Tulgara.

Transnistria nu dezvoltă egal cele trei limbi oficiale

Utilizarea simultană a tuturor limbilor oficiale ale Transnistriei – moldovenească, rusă şi ucrainiană – cum prevede Constituţia, nu este uşoară, pentru că a crea un sistem de funcţionare egală în cele trei limbi oficiale este foarte dificil. Declaraţia a fost făcută la postul de televiziune TSV, de preşedintele Uniunii moldovenilor din Transnistria, adjunct al Consiliului Suprem (Parlamentul), Valerian Tulgara. “Limba de comunicare si documentare în RMN a fost rusa, şi este justificat faptul că în principale instituţii comunicarea dintre oameni de diferite naţionalităţi se face tot în rusă. Dar celelalte două limbi – moldoveneasca (româna – n.n.) şi ucrainiana au fost neglijate şi, desigur, faptul că timpul a fost pierdut, e o problemă dar tradiţia tot trebue să continue”, a spus Tulgara. El a menţionat că în 20 de ani de republică (separatistă – n.n.) “s-au cheltuit sume imense de bani pentru conservarea şi dezvoltarea limbii, prin crearea de facilităţi de formare, prin conţinutul de ziare în limba moldovenească şi crearea de programe radio şi TV”. Între timp, a spus el, încă s-a mai redus numărul de copii din şcolile moldoveneşti, iar în Universitatea de Stat numai 4 din 11 departamente au cursuri în moldoveneşte. Tulgara crede în necesitatea de a “examina serios eficienţa programelor puse în aplicare şi să se lucreze în viitor pe o posibilitate reală de implementare”. Uniunea moldovenilor a iniţiat adoptarea unui program cuprinzător care va include dezvoltarea şi utilizarea limbii nu numai în domeniul învăţămîntului, ci în toate sferele vieţii.
El a subliniat că păstrarea limbii moldoveneşti în Transnistria, cu grafia chirilică “este o cauză a poporului, ca un vorbitor nativ”.