Archive for the ‘recesiune’ Category

În anul 2010 economia Transnistriei va stagna

Între ianuarie şi martie a acestui an, exporturile din Transnistria au scăzut cu mai mult de 43 la sută, în timp ce importurile au scăzut cu 23 la sută. Volumul total al cifrei de afaceri în comerţul exterior este redus cu aproape o treime. Este de aşteptat ca, la sfîrşitul anului, acesta să fie cu 20 la sută mai mic decît în 2008. Analizînd tendinţele economiei, Ministerul de resort al RMN consideră că volumul exporturilor în 2009, comparativ cu anul precedent, a scazut cu 24,6 la sută, iar cele de import, cu 14,6 la sută. În analiza parametrilor de bază ale activităţii economice externe prognozate pentru 2010, Ministerul Economiei ia în considerare atît factori interni, cît şi factori externi care afectează dinamica şi structura comerţului exterior al Republicii, precum şi rezultatele principalelor tendinţe în activităţi de comerţ exterior, în trimestrul I al anului 2009. Avînd în vedere aceşti factori, precum şi rezultatele aşteptate prin punerea în aplicare a pachetului de măsuri anticriză, guvernul foloseşte stimulente fiscale, sprijinirea întreprinderilor mici, precum şi măsuri punctuale de sprijin a întreprinderilor. Astfel, este de aşteptat ca cifra de afaceri pe total comerţ exterior în 2010 să scadă cu mai mult de 5 la sută, comparativ cu anul precedent. În acelaşi timp, exporturile, cu posibilele schimbări în mediul economic extern şi în dinamica economiei, vor creşte cu 2,5 la sută. Importurile, ca urmare a procesului de încetinire a activităţii de cumpărare a populaţiei, vor scădea cu 9,2 la sută.
Conform previziunilor şi a analizei principalilor indicatori macroeconomici, elaborat de Ministerul Economiei, în 2010 este de aşteptat o uşoară recuperare a economiei republicii, după recesiune. De exemplu, producţia industrială va creşte cu 8 la sută, agricultura – cu 3 la sută. Dar, acest lucru nu este suficient pentru a reveni la starea anterioară crizei. Ministerul Economiei mai prezice că unul dintre principalii indicatori macroeconomici ai republicii – produsului intern brut – va creşte în 2010 cu 9,2 faţă de anul trecut. Dar această creştere este vizibilă numai în preţuri curente, în termeni reali. Acelaşi lucru se poate spune despre alte orientări ce reies din prognoza economică.