Archive for the ‘revista’ Category

Lansarea revistei “Rodina”

Universitatea Nistreană de Stat din Tiraspol a găzduit prezentarea revistei de istorie „Rodina” (Patria), editată în Rusia şi difuzată în Transnistria în urma unor acordur inter-guvernamentale. Revista este dedicată evenimentelor istorice majore şi a fost concepută pentru a contracara tendinţele actuale de falsificare a istoriei contemporane.
Redactorul-şef Iuri Borisenok a remarcat în prezentarea făcută faptul că istoricii de formaţie academică răspund „necesităţii de a forma un punct de vedere comun, inclusiv în manualele şcolare, în care cele mai funeste subiecte principale ale istoriei ruseşti, în general, au fost falsificate deliberat”. El a remarcat şi faptul că “ştiinţa şi acurateţea istorică trebuie să prevaleze asupra partizanatului politic şi trebuie să vină împreună şi să lucreze împreună pentru o viziune realistă”. Astfel, se tinde spre o descriere obiectivă a oamenilor de ştiinţă din Rusia, Ucraina şi Transnistria, la evenimente istorice ca bătăliile de la Kulikov, Poltava, Borodino iar lumea interesată ar trebui să ştie ceea ce este important să se păstreze adevărata istorie, să o protejeze de manipulările care au devenit în ultima vreme o practică în multe state. Aşa cum a menţionat şi doctorul în ştiinţe istorice, profesor universitar la Universitatea din Sankt-Petersburg, Pavel Krotov, “fanteziile şi fantazările din jurul istoriei recente şi a celei prezente vor continua din păcate şi în anii următori, deoarece oamenii noilor puteri au nevoie de a legitima propriul acces la putere, pentru a justifica poziţiile lor obţinute adesea fără o justă cauză. La fel şi bunăstarea lor dar şi alte lucruri”.
În finalul întîlnirii, rectorul Universităţii de Stat Nistrene, Stepan Beril şi redactorul şef al revistei de istorie „Rodina”, Iuri Borisenok, au semnat un memorandum de cooperare. Aceasta înseamnă că, la fiecare şase luni, oamenii de ştiinţă din Rusia, Ucraina şi Transnistria se vor întîlni în conferinţe ştiinţifice şi sesiuni de comunicare pentru a discuta probleme actuale ale istoriei moderne şi căutarea de soluţii. Prezentarea revistei şi semnarea acordului de mai sus au deschis Conferinţa Internaţională de Istorie sub titlul “Marele Război şi Transnistria: istorie şi modernitate”, dedicat interpretării contemporane a istoriei în contextual actual politic, educativ al ştiinţei.
Forumul de două zile va avea ca subiecte şi probleme relevante de istorie de datare istorică corectă, cum ar fi ţarul Petru I, Karl XII al Suediei şi hatmanul Mazepa. Conferinţa a fost organizată de Institutul de Analize şi Prognoze Strategice din Rusia şi de Centrul de Studii Politice şi Sociale „Perspectiva” – Trans-Nistru, filială a Institutului Statelor CSI.