Archive for the ‘constitutia nistreana’ Category

Scrisoare deschisă a Consiliului Central al Partidului Republican Obnovlenie/Renovarea

Partidul Republican Obnovlenie/Renovarea a primit în ultima perioadă numeroase apeluri de la cetăţeni care se referă la neliniştea publică şi anxietatea generate de creşterea presiunilor şi a discriminărilor bazate pe opiniile politice, convingerile ideologice, contrare punctelor de vedere oficiale (respectiv, cele ţinînd de sprijinirea directă a iniţiativei preşedintelui Smirnov de a creşte puterea proprie prin modificarea Constituţiei RMN- n.n.).S-au primit plîngeri din partea cetăţenilor din localităţile Slobozia, Dubăsari şi alte localităţi, cetăţeni care au primit ameninţări cu sancţiuni administrative, inclusiv destituirea din posturile deţinute. La Grigoriopol un număr de funcţionari municipali, ca urmare a acestei presiuni, a fost deja nevoit să demisioneze.Noi considerăm inacceptabilă această practică ce creşte tensiunea în societate, contrar moralei, dar şi legislaţiei în vigoare, Constituţiei RMN, ameninţînd şi obligaţiile legale internaţionale ale Transnistriei.Avînd în vedere creşterea numărului de reclamaţii primite de partid în perioada mai-decembrie a acestui an, precum şi tendinţa de a ignora în presa de stat punctele de vedere ale cetăţenilor şi ale grupurilor comunitare care exprimă poziţii diferite faţă de cele ale puterii politice prezidenţiale, Consiliului Central al Partidului Republican Obnovlenie/Renovarea declară inadmisibilă orice formă de încălcare a libertăţii de exprimare, dar şi practica de persecutare a cetăţenilor din Transnistria pe criterii politice.Noi considerăm că este necesar să reamintim membrilor executivului ca fiind obligatorii inviolabilitatea garanţiilor constituţionale ale libertăţii de expresie şi de opinie, precum şi de stabilire a faptului că:

– statul şi funcţionarii săi trebuie să-şi exercite atribuţiile în instituţii democratice, chiar dacă au vederi politice diferite, în diversitate de opinii (articolul 8 din Constituţia RMN);

– toţi au aceleaşi drepturi şi libertăţi şi sînt egali în faţa legii, fără deosebire de sex, rasă, naţionalitate, limbă, religie, origine socială, convingeri, statut social (articolul 17 din Constituţia RMN);

– fiecare persoană are dreptul la libertate de gîndire, de exprimare şi de credinţă, fiind garantată libertatea de exprimare şi de opinie (articolul 27 din Constituţia RMN).

Avînd în vedere faptul că actuala Constituţie a stabilit cerinţa că autorităţile executive oficiale nu pot fi membri ai partidelor politice şi ai asociaţiilor obşteşti care urmăresc atingerea unor obiective politice (alineatul 3 din articolul 74 din Constituţia RMN), noi credem că a face orice formă de presiune, inclusiv forţînd cetăţeni cu funcţii oficiale la concediere ca urmare a participării acestora la activităţile unei organizaţii publice sau de partid, sau din cauza opoziţiei lor la politica oficială este în contradicţie cu cerinţele constituţionale şi încalcă drepturile inalienabile ale cetăţenilor. Consiliul Central al Partidului Republican Obnovlenie/Renovarea invită liderii autorităţilor executive să ia toate măsurile necesare pentru a evita incidente similare care nu contribuie la o dezbatere publică sănătoasă, la pluralism şi la dezvoltarea modernă a proceselor democratice, dar ar putea arunca republica noastră mult înapoi spre o perioadă de persecuţie politică şi represiune.Dacă veţi proteja drepturile constituţional garantate ale cetăţenilor la libertatea de exprimare, ne reafirmăm disponibilitatea noastră, împreună cu alte organizaţii cu abordări similare, de a apăra sanctitatea drepturilor inalienabile ale cetăţenilor prin toate mijloacele legal admise, iar în cazul în care apar semnale similare, dreptul la ripostă prin acţiuni de protest public. Sperăm că aceste fapte sînt sporadice şi nu o manifestare a unei politici deliberate, şi sîntem încrezători că un control public eficient asupra unor astfel de episoade nu va ignora legislaţia în vigoare şi bunul simţ va reveni în rîndurile celor care contribuie la tensiune, intoleranţă şi creează premisele pentru apariţia unor dispute între autorităţile civile din Transnistria care cresc riscul de destabilizare a situaţiei politice din Transnistria. Noi cerem clar respectarea strictă a normelor prevăzute de Constituţie şi chemăm la acţiuni comune de ridicare a regiunii transnistreane, atît în planul democraţiei, cît şi al dezvoltarii economice în folosul cetăţenilor nistreni.